Белоусов Валерий Иванович (holera_ham) wrote,
Белоусов Валерий Иванович
holera_ham

С бывшей украины пишутЪ

«Кофейное. Про Націю и національність. Білінгвізму та генофонду пост»

Три дня моя работа состоит в основном из ожидания. В один из дней, ожидании, ко мне и пришел сюжет для поста (буквально).

Сижу в киевском кафе, неподалеку от Дворца Спорта. Жду. Тихонечко смакую чашку исключительного кофе (имею дар растягивать ее на час, благо официанты в этом кафе не косятся на военных).

Напротив прощаются два ухоженных, хорошо одетых мужчины. Остающийся заканчивает говорить по телефону. Улыбается мне – лицо доброжелательное, располагающее. Из под шотландского свитера выглядывает «стоечка» с вышиванкой. Заканчивает разговор. Мне - Слава УкраЇні! Героям слава! – Пересаживается ко мне за стол.

Обращаясь ко мне по-украински, задает стандартные вопросы – что, да как, да где, давно ли? Не перестроившись с собственных мыслей, отвечаю ему по-русски. Визави морщится не переставая улыбаться. Спрашивает, почему я, служа в ВСУ разговариваю на неправильном языке.

Вибачаюсь. Кажу, що задумався, не відразу зорієнтувався. Звичайно, розмовляти треба на тій мові, на якої до тебе звертаються.

оригинал

Скрытый текст <input ... >

Ще раз вибачився. Мовляв, практика спілкування не дуже велика - там, де я служу і воюю більша частина говорить російською, так склалося.

Поспілкувалися на мовну тему. Так, треба частіше розмовляти. Так, діти наші будуть розмовляти. Ні, не вважаю, що бійці, що проливають кров, можуть бути українцями "гірше" або "краще" в залежності від мови.
Як - не справжні патріоти? А хто справжній? Ви? А де воювали, до речі? Ніде ... ясно. А чому?

І тут я почув чудовий набір сентенцій, якій по частинах «куштував» у себе на сторінці ФБ та й в "личке". Але який!

Армія у нас поки не правильна. Правильною вона буде тоді, коли прийдуть такі, як він. Він, до речі, вже півтора року займається всілякою військовою підготовкою в компанії таких же патріотів. Так от, прийде час (скоро), коли вони прийдуть скрізь, і в армію в тому числі. І вона стане справжньою і могутньою, тому, що складатиметься зі справжніх патріотів. Які будуть говорити виключно українською мовою, впевнено знати історію України, будуть українцями «душею і серцем», а не вимушено, як ми.

У мене, закипаючого, виникла низка запитань. А що з нами буде? А чому ми не «душею і серцем»? А що таке «справжній патріот»? І врешті-решт - навіщо було чекати? Чому мій опонент не пішов півтора роки тому воювати разом, скажімо, з іншими патріотами-націоналістами? Хоч в армію, хоч у ДУК, хоч у УПА і т.д. Там людям абсолютно нічого не заважало поєднувати війну і національну ідею. Правда, виключною національною педантичністю вони там не страждають. Війна, все таки. Але в іншому - все як Ви кажете.

На що я отримав відповідь, що винісла мені мозок абсолютно.

Ось Ви, я бачу - не зовсім українець, правда? Да кажу. У більшості, звичайно, українець. Але у мене там і росіяни з сербами і татарами дуже сильно побували. Так що полукровка, мій фюрер, вибачте! Але будь я хоч стовідсотково росіянин, англосакс або єврей - ніфіга б моя позиція не змінилася. Я за велику націю, а не за національність.

Він уже взяв себе в руки, зорієнтувався. Розумію Вас, говорить. Готовий навіть прийняти, говорить. Але ви згодні, що українці - основа нації? Ясен пень - кажу. Титульна нація.

Ага, говорить. Раз так, ви повинні зрозуміти. Я ЧИСТИЙ українець. Стовідсотковий. Генофонд нації. Тому - нас треба берегти. Нас таких чистих не так багато залишилося (дивно, на війні стовідсоткових українців, хоч відбавляй - слава Богу, хлопці не знають, що вони недостатньо «чисті»). Ми забезпечимо надалі збільшення частки крові титульної національності в загальном «котлі» нації (як, я не зрозумів - баб тих, хто «недостатньо чистий» дерти будуть?). І коли ми прийдемо, все стане на місця - правильний дух і дисципліна армії, культура, економіка. Тому що, знову таки, ми «серцем, кров'ю і душею».

Ставлю крайній запит. Ось Ви про кров, та про кров. А чого ж тоді Ви цю кров проливати не захотіли? Чого інші «стовідсоткові» це роблять. Чого я «напівкровка» російськомовна це роблю?

Знаєте що сказав, падлюка? Ви ж патріот? Значить повинні усвідомлювати свою місію. Жертовну. Захистити Батьківщину і відійти вбік. Пропустити тих, хто далі на нові висоти її піднімати буде.

Загалом, тут наша розмова почала стрімко підходити до кінця. Я «включив божевільного комбатанта», і тихесенько прошипів, що я контужений, їду з госпіталю на дембель, довідка в лівій кишені. Зараз відірву йому яйця разом з генофондом, і це буде тільки початок процесу.

Ретирувався він як розтанув. Відчувається підготовка. Але настрої мені не зіпсував. Я ж Укроп (в його версії, верогідно - кріп)), що мені зробиться))

P.S. На всяк випадок - громадяни, що у мене в друзях. Якщо серед вас є вмістилища генофонду, а так само «професійні українці» - благаю, відвалить відразу. Без коментарів. А то відірву разом з генофондом, як обіцяв.

перевод

Извиняюсь. Говорю, что задумался, не сразу сориентировался. Конечно, разговаривать надо на том языке, на котором к тебе обращаются.

Еще раз извинился. Мол, практика общения не очень большая - там, где я служу и воюю, большая часть говорит на русском, так сложилось.

Пообщались на языковую тему. Да, надо чаще разговаривать. Так, наши будут разговаривать. Нет, не считаю, что бойцы, проливающие кровь, могут быть украинцами "хуже" или "лучше" в зависимости от языка.
Как - не настоящие патриоты? А кто настоящий? Вы? А где воевали, кстати? Нигде ... ясно. А почему?

И тут я услышал замечательный набор сентенций, которой по частям «пробовал» у себя на странице ФБ и в "личке". Но какой!

Армия у нас пока не правильная. Правильной она будет тогда, когда придут такие, как он. Он, кстати, уже полтора года занимается всякой военной подготовкой в ​​компании таких же патриотов. Так вот, придет время (скоро), когда они придут везде, и в армию в том числе. И она станет настоящей и мощной, потому что будет состоять из настоящих патриотов. Которые будут говорить исключительно на украинском языке, уверенно знать историю Украины, будут украинцами «душой и сердцем», а не вынужденно, как мы.

У меня, закипающего, возник ряд вопросов. А что с нами будет? А почему мы не «душой и сердцем»? А что такое «настоящий патриот»? И в конце концов - зачем было ждать? Мой оппонент не пошел полтора года назад воевать вместе, скажем, с другими патриотами-националистами? Хотя в армию, хоть в ДУК, хоть в УПА и т.д.Там людям абсолютно ничего не мешало совмещать войну и национальную идею. Правда, исключительной национальной педантичностью они там не страдают. Война, все же. Но в остальном - все как Вы говорите.

На что я получил ответ, который вынес мне мозг абсолютно.

Вот Вы, я вижу - не совсем украинец, правда? Да говорю. В большинстве, конечно, украинец. Но у меня там и русские с сербами и татарами очень сильно побывали. Так что полукровка, мой фюрер, извините! Но будь я хоть полностью русский, англосакс или еврей - нифига бы моя позиция не изменилась. Я за великую нацию, а не за национальность.

Он уже взял себя в руки, сориентировался. Понимаю Вас, говорит. Готов даже принять, говорит. Но вы согласны, что украинцы - основа нации? Ясен пень - говорю. Титульная нация.

Ага, говорит. Раз так, вы должны понять. Я ЧИСТЫЙ украинец. Стопроцентный. Генофонд нации. Поэтому - нас надо беречь. Нас таких чистых не так много осталось (странно, на войне стопроцентных украинцев, хоть отбавляй - слава Богу, ребята не знают, что они недостаточно «чистые»). Мы обеспечим дальнейшее увеличение доли крови титульной национальности в общем «котле» нации (как, я не понял - баб тех, кто «недостаточно чистый» драть будут?). И когда мы придем, все станет на места - правильный дух и дисциплина армии, культура, экономика. Потому что, опять таки, мы «сердцем, кровью и душой».

Ставлю последний вопрос. Вот Вы о крови, и о крови. А чего же тогда Вы эту кровь проливать не захотели? Чего другие «стопроцентные» это делают. Чего я «полукровка» русскоязычная это делаю?

Знаете что сказал, подлец? Вы же патриот? Значит должны осознавать свою миссию. Жертвенную. Защитить Родину - и в сторону. Пропустить тех, кто дальше на новые высоты ее поднимать будет.

В общем, здесь наш разговор начала стремительно подходить к концу. Я «включил сумасшедшего комбатанта», и тихонечко прошипел, что я контужен, еду из госпиталя на дембель, справка в левом кармане. Сейчас оторву ему яйца вместе с генофондом, и это будет только начало процесса.

Ретировался он как растаял. Чувствуется подготовка. Но настроения мне не испортил. Я Укроп (в его версии, вероятно - "крип")), что мне сделается))

P.S. На всякий случай - граждане, у меня в друзьях. Если среди вас есть вместилища генофонда, а так же «профессиональные украинцы» - умоляю, отвалите сразу. Без комментариев. А то оторву вместе с генофондом, как обещал.

Tags: украина и её уроды
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment