October 24th, 2015

С бывшей украины пишутЪ

«Кофейное. Про Націю и національність. Білінгвізму та генофонду пост»

Три дня моя работа состоит в основном из ожидания. В один из дней, ожидании, ко мне и пришел сюжет для поста (буквально).

Сижу в киевском кафе, неподалеку от Дворца Спорта. Жду. Тихонечко смакую чашку исключительного кофе (имею дар растягивать ее на час, благо официанты в этом кафе не косятся на военных).

Напротив прощаются два ухоженных, хорошо одетых мужчины. Остающийся заканчивает говорить по телефону. Улыбается мне – лицо доброжелательное, располагающее. Из под шотландского свитера выглядывает «стоечка» с вышиванкой. Заканчивает разговор. Мне - Слава УкраЇні! Героям слава! – Пересаживается ко мне за стол.

Обращаясь ко мне по-украински, задает стандартные вопросы – что, да как, да где, давно ли? Не перестроившись с собственных мыслей, отвечаю ему по-русски. Визави морщится не переставая улыбаться. Спрашивает, почему я, служа в ВСУ разговариваю на неправильном языке.

Вибачаюсь. Кажу, що задумався, не відразу зорієнтувався. Звичайно, розмовляти треба на тій мові, на якої до тебе звертаються.

оригинал

Скрытый текст <input ... >

Ще раз вибачився. Мовляв, практика спілкування не дуже велика - там, де я служу і воюю більша частина говорить російською, так склалося.

Поспілкувалися на мовну тему. Так, треба частіше розмовляти. Так, діти наші будуть розмовляти. Ні, не вважаю, що бійці, що проливають кров, можуть бути українцями "гірше" або "краще" в залежності від мови.
Як - не справжні патріоти? А хто справжній? Ви? А де воювали, до речі? Ніде ... ясно. А чому?

І тут я почув чудовий набір сентенцій, якій по частинах «куштував» у себе на сторінці ФБ та й в "личке". Але який!

Армія у нас поки не правильна. Правильною вона буде тоді, коли прийдуть такі, як він. Він, до речі, вже півтора року займається всілякою військовою підготовкою в компанії таких же патріотів. Так от, прийде час (скоро), коли вони прийдуть скрізь, і в армію в тому числі. І вона стане справжньою і могутньою, тому, що складатиметься зі справжніх патріотів. Які будуть говорити виключно українською мовою, впевнено знати історію України, будуть українцями «душею і серцем», а не вимушено, як ми.

У мене, закипаючого, виникла низка запитань. А що з нами буде? А чому ми не «душею і серцем»? А що таке «справжній патріот»? І врешті-решт - навіщо було чекати? Чому мій опонент не пішов півтора роки тому воювати разом, скажімо, з іншими патріотами-націоналістами? Хоч в армію, хоч у ДУК, хоч у УПА і т.д. Там людям абсолютно нічого не заважало поєднувати війну і національну ідею. Правда, виключною національною педантичністю вони там не страждають. Війна, все таки. Але в іншому - все як Ви кажете.

На що я отримав відповідь, що винісла мені мозок абсолютно.

Ось Ви, я бачу - не зовсім українець, правда? Да кажу. У більшості, звичайно, українець. Але у мене там і росіяни з сербами і татарами дуже сильно побували. Так що полукровка, мій фюрер, вибачте! Але будь я хоч стовідсотково росіянин, англосакс або єврей - ніфіга б моя позиція не змінилася. Я за велику націю, а не за національність.

Він уже взяв себе в руки, зорієнтувався. Розумію Вас, говорить. Готовий навіть прийняти, говорить. Але ви згодні, що українці - основа нації? Ясен пень - кажу. Титульна нація.

Ага, говорить. Раз так, ви повинні зрозуміти. Я ЧИСТИЙ українець. Стовідсотковий. Генофонд нації. Тому - нас треба берегти. Нас таких чистих не так багато залишилося (дивно, на війні стовідсоткових українців, хоч відбавляй - слава Богу, хлопці не знають, що вони недостатньо «чисті»). Ми забезпечимо надалі збільшення частки крові титульної національності в загальном «котлі» нації (як, я не зрозумів - баб тих, хто «недостатньо чистий» дерти будуть?). І коли ми прийдемо, все стане на місця - правильний дух і дисципліна армії, культура, економіка. Тому що, знову таки, ми «серцем, кров'ю і душею».

Ставлю крайній запит. Ось Ви про кров, та про кров. А чого ж тоді Ви цю кров проливати не захотіли? Чого інші «стовідсоткові» це роблять. Чого я «напівкровка» російськомовна це роблю?

Знаєте що сказав, падлюка? Ви ж патріот? Значить повинні усвідомлювати свою місію. Жертовну. Захистити Батьківщину і відійти вбік. Пропустити тих, хто далі на нові висоти її піднімати буде.

Загалом, тут наша розмова почала стрімко підходити до кінця. Я «включив божевільного комбатанта», і тихесенько прошипів, що я контужений, їду з госпіталю на дембель, довідка в лівій кишені. Зараз відірву йому яйця разом з генофондом, і це буде тільки початок процесу.

Ретирувався він як розтанув. Відчувається підготовка. Але настрої мені не зіпсував. Я ж Укроп (в його версії, верогідно - кріп)), що мені зробиться))

P.S. На всяк випадок - громадяни, що у мене в друзях. Якщо серед вас є вмістилища генофонду, а так само «професійні українці» - благаю, відвалить відразу. Без коментарів. А то відірву разом з генофондом, як обіцяв.

перевод

Извиняюсь. Говорю, что задумался, не сразу сориентировался. Конечно, разговаривать надо на том языке, на котором к тебе обращаются.

Еще раз извинился. Мол, практика общения не очень большая - там, где я служу и воюю, большая часть говорит на русском, так сложилось.

Пообщались на языковую тему. Да, надо чаще разговаривать. Так, наши будут разговаривать. Нет, не считаю, что бойцы, проливающие кровь, могут быть украинцами "хуже" или "лучше" в зависимости от языка.
Как - не настоящие патриоты? А кто настоящий? Вы? А где воевали, кстати? Нигде ... ясно. А почему?

И тут я услышал замечательный набор сентенций, которой по частям «пробовал» у себя на странице ФБ и в "личке". Но какой!

Армия у нас пока не правильная. Правильной она будет тогда, когда придут такие, как он. Он, кстати, уже полтора года занимается всякой военной подготовкой в ​​компании таких же патриотов. Так вот, придет время (скоро), когда они придут везде, и в армию в том числе. И она станет настоящей и мощной, потому что будет состоять из настоящих патриотов. Которые будут говорить исключительно на украинском языке, уверенно знать историю Украины, будут украинцами «душой и сердцем», а не вынужденно, как мы.

У меня, закипающего, возник ряд вопросов. А что с нами будет? А почему мы не «душой и сердцем»? А что такое «настоящий патриот»? И в конце концов - зачем было ждать? Мой оппонент не пошел полтора года назад воевать вместе, скажем, с другими патриотами-националистами? Хотя в армию, хоть в ДУК, хоть в УПА и т.д.Там людям абсолютно ничего не мешало совмещать войну и национальную идею. Правда, исключительной национальной педантичностью они там не страдают. Война, все же. Но в остальном - все как Вы говорите.

На что я получил ответ, который вынес мне мозг абсолютно.

Вот Вы, я вижу - не совсем украинец, правда? Да говорю. В большинстве, конечно, украинец. Но у меня там и русские с сербами и татарами очень сильно побывали. Так что полукровка, мой фюрер, извините! Но будь я хоть полностью русский, англосакс или еврей - нифига бы моя позиция не изменилась. Я за великую нацию, а не за национальность.

Он уже взял себя в руки, сориентировался. Понимаю Вас, говорит. Готов даже принять, говорит. Но вы согласны, что украинцы - основа нации? Ясен пень - говорю. Титульная нация.

Ага, говорит. Раз так, вы должны понять. Я ЧИСТЫЙ украинец. Стопроцентный. Генофонд нации. Поэтому - нас надо беречь. Нас таких чистых не так много осталось (странно, на войне стопроцентных украинцев, хоть отбавляй - слава Богу, ребята не знают, что они недостаточно «чистые»). Мы обеспечим дальнейшее увеличение доли крови титульной национальности в общем «котле» нации (как, я не понял - баб тех, кто «недостаточно чистый» драть будут?). И когда мы придем, все станет на места - правильный дух и дисциплина армии, культура, экономика. Потому что, опять таки, мы «сердцем, кровью и душой».

Ставлю последний вопрос. Вот Вы о крови, и о крови. А чего же тогда Вы эту кровь проливать не захотели? Чего другие «стопроцентные» это делают. Чего я «полукровка» русскоязычная это делаю?

Знаете что сказал, подлец? Вы же патриот? Значит должны осознавать свою миссию. Жертвенную. Защитить Родину - и в сторону. Пропустить тех, кто дальше на новые высоты ее поднимать будет.

В общем, здесь наш разговор начала стремительно подходить к концу. Я «включил сумасшедшего комбатанта», и тихонечко прошипел, что я контужен, еду из госпиталя на дембель, справка в левом кармане. Сейчас оторву ему яйца вместе с генофондом, и это будет только начало процесса.

Ретировался он как растаял. Чувствуется подготовка. Но настроения мне не испортил. Я Укроп (в его версии, вероятно - "крип")), что мне сделается))

P.S. На всякий случай - граждане, у меня в друзьях. Если среди вас есть вместилища генофонда, а так же «профессиональные украинцы» - умоляю, отвалите сразу. Без комментариев. А то оторву вместе с генофондом, как обещал.

Сутяжный синдром

Пётр Порошенко решил через суд добиваться возращения Украине месторождений на шельфе Чёрного моря, сообщает Взгляд со ссылкой на РИА «Новости».
«Очень важно сейчас возвратить, жёстко поставить в суде вопрос, возвратить наши шельфовые месторождения, включая Одесское и Безымянное (газовые месторождения)», – заявил президент в Ивано-Франковске.

Добычу нефти и газа на шельфе Азовского и Чёрного морей ведёт «Черноморнефтегаз», которому принадлежат одно нефтяное и 6 газовых месторождений. Кроме того компания владеет Глебовским ПХГ и 17 открытыми месторождениями.

Ранее «Черноморнефтегаз» входил в состав «Нафтогаза Украины», но после воссоединения Крыма с Россией был национализирован и теперь является одним из бюджетообразующих предприятий на полуострове.

«В 2014 году крымский "Черноморнефтегаз" увеличил добычу до 2 млрд. кубометров газа против 1,65 млрд. кубов в 2013 году. С начала 2015 года было добыто 1,48 млрд. кубометров газа, из которых 507 млн. кубов ушли в ПХГ – это почти на 11% больше запланированного годового показателя», – сообщили в компании.

На Украине же продолжается падение объёмов собственной добычи. Как следствие, увеличивается зависимость страны от импортных энергоресурсов.
____________________________________________________
У мужа своего, Ляшко, требуй...

Я вот уже писалЪ и некоторых крымчанах...

В Крыму открывают уголовные дела в отношении лиц, имеющих книги, где описываются события голодомора на Украине.

Такую страшную новость поведала директор общеобразовательной школы №309 в Киеве, а в прошлом – директор школы с украинским уклоном №13 в Евпатории Ольга Тимошенко, которая бежала с полуострова после его присоединения к России.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

«Когда приходят в твою школу, забирают все украинские книги, складывают в ящики и куда-то отправляют… Когда я знаю, что возбуждено уголовное дело против директора одной из феодосийских гимназий за то, что у нее сохранилась книга о голодоморе… Сейчас это в Крыму незаконно, в Крыму это считается преступлением. При таких условиях, как там можно находиться», – отметила директор школы.

«Как можно воспитывать ребенка в том, во что не веришь и что ненавидишь», – добавила она.
____________________________________________________
Крымчанам надо еще долго, долго доказывать, что они ДОСТОЙНЫ жить в Великой России... Честным  трудом, службой Отечеству... да хоть уплатой налогов! Всех, до единой копеечки.

С бывшей украины пишутЪ

Гепа Лавочкин — 22.10.2015, 22:55
К стыду некогда мощной индустриальной республики, в 2015 году главным экспортным товаром стала кукуруза. Ее с начала года было продано на сумму более $2 млрд. На втором месте по значимости экспорта для Украины – подсолнечное масло. Продукция с высокой долей переработки, например, машиностроения, химической и пищевой промышленности, сократилась до менее чем 10%. Украина де-факто превратилась в сырьевой придаток азиатских и африканских стран, страну, которую от звания *банановой* республики отделяет лишь отсутствие бананов. --- Форбес
ТАТАРИН ))) — 22.10.2015, 22:56
ЯК?! А РАПС??????
Агония Режима — 22.10.2015, 22:59
Кукуруза на экспорт - это понятно почему. В соседних странах вырос спрос на попкорн
  • gosh100

Сбывается предсказание сирийцев, и мне теперь ужасно стыдно

Сейчас смотрю я на все вот эти события на Ближнем Востоке, читаю мировые СМИ, и вспоминаю 1998 год.

Я тогда учился в аспирантуре Бауманки с одной целью - защититься и умотать куда-нить на Запад.

Если кто не очень в курсе, я напомню что такое Россия образца 1998 года.

Collapse )

Смерть поганым укропам! Аллах Акбар!

В то время, как прокиевские СМИ соревнуются друг с другом в ужасающих прогнозах судьбы России в связи с ее участием в операции по уничтожению «Исламского государства» (ИГ), мир ошеломила новость о появлении украинцев среди террористов.

Пресс-служба Минобороны Сирийской Арабской Республики (САР) сообщила, что в освобожденных населенных пунктах Кафр-Ажуз и Кафр-Дельба найдены останки двух бойцов, на элементах экипировки которых имеется символика указанного европейского государства.

«Детальное изучение кожных покровов трупов показало наличие у одного из них татуировки на плече правой руки в виде стилизованного герба Украины, где центральной зубец выполнен в форме поднятого вверх меча»... «Погибшие боевики имели европейскую внешность. У одного волосы белого («соломенного») цвета, светло-голубые («серые») глаза, светлая кожа с застарелыми следами пигментации на плечах, характерными для солнечных ожогов 1-2-ух месячной давности. У второго – волосы коричневые, глаза ярко голубого цвета, кожа светлая незагоревшая, что говорит о его недавнем прибытии в регион»...

Самым примечательным является то, что «на обоих трупах экипировка смешанного типа с преобладанием элементов одежды сухопутных войск НАТО, используемых в пустынных и полупустынных местностях... На левом плече на месте нашивки они носили шевроны защитного цвета, изображающие трезубец на фоне стилизованного двухцветного флага с горизонтальным расположением полос.

Обстановка, в которой обнаружены указанные трупы, свидетельствует о том, что боевики носили свою символику открыто, демонстрируя свою принадлежность к этнической группе украинцев»...

По обстоятельствам указанной «находки» начато расследование. Однако уже сейчас «анализ полученных данных, показал наличие в составе террористической группировки ИГ открыто действующих украинских боевиков...». «Подобное положение дел не способствует установлению мира на сирийской земле и подрывает складывающееся на протяжении многих лет доверие. Кроме того, пособничество террористам со стороны отдельных граждан Украины, создает для этой страны угрозу национальной безопасности, выражающейся в возможном экспорте экстремистской деятельности на ее территорию».

Как вы яхту назовете, так она и поплывет!

Новий літак "Антонова" можуть назвати "Бандерівець" 23.10.2015 07:15 Назву для нового транспортного літака Ан-178 придумають користувачі інтернету Про це йдеться на сторінці літака "Антонов" у Facebook. "Соратники Олега Костянтиновича Антонова розповідають, що, даруючи імена своїм літакам, видатний авіаконструктор звертав увагу на наявність в них складу "Ан": "АНнушка", "АНтей", "РуслАН". Розповідають також, що в американській класифікації літаки вважаються вантажними, тож кожна назва "Антонових" у НАТО починається літерою "С" - cargo: Ан-2 зветься "Colt" (Лоша), Ан-22 – "Cock" (Півень), Ан-124 – "Condor" (Кондор), Ан-225 – "Cossack" (Козак). Українцям пропонують позмагатися у придумуванні назви для новенького Ан-178. "Розробка літака тривала менше 3,5 років, що є своєрідним рекордом для авіаційної галузі...Сьогодні новий транспортник проходить программу льотних випробувань. а з 8 по 12 листопада його покажуть на авіасалоні в Дубаї", - повідомляють на профілі літака. Серед запропонованих користувачами соцмережі назв - "МайдАН",  "ГетьмАН", "БАНдерівець". Переможе ім'я, яке назбирає найбільше "вподобань".
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2015/10/23/156878-novyy-litak-antonova-mozhut-nazvaty-banderivec

Заебала бывшая украина!

Фото: [ Константин Чалабов / РИА Новости ]

Масштабный спортивно-патриотический фестиваль – Всероссийская Гонка ГТО «Путь Единства» пройдет в Московской области 31 октября и 1 ноября. Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона, мероприятие состоится на территории «Спортивного парка отдыха им. Героя России Ларисы Лазутиной» в Одинцове.

Отмечается, что фестиваль соберет порядка 2 тысяч участников со всего Подмосковья – студентов, известных спортсменов, представителей власти. Участники будут разделены примерно на 30 команд, которых ждут состязания на трассе протяженностью 5 километров по пересеченной местности. Помимо этого, 1 ноября все желающие смогут сдать нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ГТ

Фото: [ Андрей Рудаков / РИА Новости ]

В рамках реализации губернаторской программы в подмосковном Рошале состоялось открытие нового детского игрового комплекса. Как сообщает Рошальское информагентство, площадку установили по адресу: ул. Спортивная, д.3. В церемонии открытия объекта принял участие руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

«Дети, вам досталась комфортная, благоустроенная площадка, которая отвечает всем современным требованиям безопасности. Берегите ее, играйте в добрые игры, растите настоящими патриотами нашей страны и своей малой Родины – Подмосковья», - обратился Соков к детям.

Как сообщалось ранее, площадь межквартального комплекса составляет около 700 квадратных метров. Он состоит из трех функциональных зон – универсального спортивного поля, уличных тренажеров и игрового детского городка с горками и качелями.

Подобный игровой комплекс уже появился во дворе домов №8 и №10 по улице Свердлова. Кроме того, еще одну такую площадку планируется оборудовать во дворе домов №26 и №26А по той же улице.

Фото: [ Пресс-служба Минобрнауки России ]

Школьники из подмосковного Жуковского победили на международной астрономической олимпиаде. Об этом сообщает заместитель руководителя городской администрации Наталия Гриднева.

«Поздравляю с победой наших ребят Даниила Долгова из гимназии №1 и Алексея Шепелева из лицея № 14, которые в составе сборной команды России участвовали в ХХ Международной астрономической олимпиаде Долгов стал обладателем золотой медали, а Шепелев – серебряной. Школьников подготовил учитель астрономии Михаил Кузнецов» - цитирует Жуковское информагентствоГридневу.

В 2012 году на XVII Международной астрономической олимпиаде в Кванджу (Южная Корея) школьники из авиаграда в составе сборной России завоевали две золотые медали. Их также подготовил к выступлению Михаил Кузнецов.

Фото: [ Пресс-служба Министерства культуры МО ]

Пилотный проект «Уроки в городах России» стартовал в Московской области. Для школьников будут проводить дополнительные выездные образовательные программы по литературе, географии, истории и окружающему миру, сообщает министр культуры региона Олег Рожнов, передает пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

«Уроки в городах России» – это возможность разнообразить образовательный процесс с помощью путешествий. Благодаря выездным урокам учащиеся смогут углубить знания учебного материала в местах, непосредственно связанных с жизнью и творчеством писателей, художников, известных деятелей культуры и науки», - сказал Рожнов.

В проекте принимают участие 12 государственных областных музеев. Маршруты программы разработаны на базе методических рекомендаций специалистов ЕНАП (основой стали экспозиции и материалы государственных музеев Подмосковья).

Первую программу «Тот самый Чехов» (выездной урок литературы) провел Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова. Урок состоял из нескольких этапов: установочной беседы, творческого задания для школьников и экскурсии.

Фото: [ Максим Богодвид / РИА Новости ]

Порядка 11,3 миллиарда рублей составила экономия на региональных и муниципальных закупках в Московской области за девять месяцев 2015 года. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя комитета по конкурентной политике региона Максима Фомина.

«За девять месяцев общая экономия от всех стадий процедур - это и до торгов, и после проведения торгов - у нас составила 11,3 миллиарда рублей», - сказал Фомин.

Отмечается, что при работе с муниципалитетами было отказано в организации 60 праздников и 200 концертов звезд эстрады, в закупке пяти дорогостоящих автомобилей, 560 фейерверков и дорогостоящих сувениров – таких как наручные часы стоимостью 23 тысячи рублей каждые или картины по 15 тысяч рублей.

Благодаря работе межведомственной комиссии для госзакачиков власти отказались от необоснованных закупок на 100 миллионов рублей и снизили начальные цены на 1,6 миллиарда рублей. Рабочая группа по обоснованности муниципальных заказов также добилась отказа в проведении закупок на 900 миллионов рублей и снижения начальных цен на 1,7 миллиарда рублей

Фото: [ Пресс-служба администрации Одинцовского района ]

Порядка 400 воспитанников сможет принять новый детский сад, расположенный в шестом микрорайоне подмосковного Одинцова, сообщил глава Одинцовского района Андрей Иванов. По его словам, учреждение будет готово к приему детей уже в декабре 2015 года.

«Для нас это особенно важный детский садик, ведь в шестом микрорайоне давно ничего не строилось. Здесь огромная нехватка мест для наших детишек. Объект вместительностью 320 мест, мы планируем дополнительно добавить 80 мест для дневного пребывания», - сказал Иванов.

Так, учреждение сможет принять 16 групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет - 14 групп полного дня пребывания и 2 группы кратковременного пребывания. На первом этаже для воспитанников оборудованы четыре групповые ячейки, пищеблок, медицинское помещение, зимний сад, столовая, бассейн с комнатой медсестры и лабораторией. На втором – методические кабинеты, зал для музыкальных занятий с кладовой для инструментов, физкультурный зал с подсобными помещениями, «сухой» бассейн. Кроме того, на территории детсада есть специальные детские тренажеры для занятий, безопасные игровые площадки.

Как добавил Иванов, на 2015 год запланировано открытие детсада в Юдино и еще двух в Одинцово (в Новой Трехгорке и на улице Молодежной). С открытием учреждений появится около 1000 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Еще четыре детсада будет построено на территории микрорайона «Гусарская баллада».

Фото: [ Министерство физической культуры и спорта МО ]

Ветеран-тяжелоатлет из подмосковного Королева стал обладателем 24 золотых медалейпо итогам четырех чемпионатов по гиревому спорту. Соревнования проходили в городе Гродно с 16 по 18 октября, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Поздравляем спортсмена из Подмосковья с многократными победами. Николай Ветров с 17 лет занимается тяжелой атлетикой. Это отличный пример преданности спорту. Как стало известно, незадолго до этих соревнований Николаю Ветрову было присвоено звание мастера спорта по гире международной конфедерации мастеров гиревого спорта», - отметил глава ведомства Роман Терюшков.

Ветрову 70 лет, он является сотрудником «Центрального научно-исследовательского института машиностроения». Золотые медали он получил, выступая в шести номинациях на чемпионатах Европы, Азии и Евразии, а также на чемпионате мира по гиревому спорту.

Фото: [ Владимир Астапкович / РИА Новости ]

В подмосковном Жуковском начались испытания самолета Sukhoi Superjet 100 с увеличенной дальностью полета. Мероприятия проходят на территории Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского.

Как отмечает пресс-служба АО «Гражданские самолеты Сухого», дальность полетаданной модели самолета достигает 4578 километров. Кроме того, воздушное судно обладает повышенной взлетной массой до 49,45 тонны и усиленным крылом, оснащен двигателем с увеличенной на 5% взлетной тягой.

Испытания должны подтвердить заявленный ресурс конструкции этой модели – до 70 тысяч летных часов и 54 тысяч полетов – и разработанную программу периодических техосмотров воздушных судов данного типа во время эксплуатации.

По словам главного конструктора АО «Гражданские самолеты Сухого» Владимира Лаврова, в рамках испытаний отработают все силовые элементы конструкции самолета при многократном нагружении, соответствующем всем режимам полета, в том числе турбулентности.

Фото: [ Certification Group ]

Открытие современного и многопрофильного испытательного центра компанииCertification Group состоялось в Московской области. Объект был запущен в Павловском Посаде, его площадь составляет порядка 4 тысяч квадратных метров.

Строительство центра и закупка оборудования обошлись более чем в 1,5 миллиарда рублей. Теперь на территории объекта расположено около 1 тысячи испытательных стендов и средств измерения. Здесь можно проводить более 200 тысяч испытаний в год.

«Это уникальное оборудование и сегодня мы единственные, кто располагает такой базой в Таможенном союзе. Кроме того, на территории Таможенного союза наш центр не имеет аналогов ни по масштабности, ни по техническому оснащению. В нашем центре можно проверить любую продукцию, начиная от постельного белья и заканчивая титановыми сплавами», - отметил генеральный директор холдинга Максим Громов.

В настоящее время в центре работают 80 человек, однако штат планируется расширить до 300 сотрудников.

Фото: [ Виталий Тимкив / РИА Новости ]

Около 2 тысяч новых рабочих мест появится в Московской области после запуска молочного производства, построенного за счет вьетнамских инвестиций. Об этом сообщает президент концерна «TH-True Milk» Тхай Хыонг, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В четверг глава Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение с Тхай Хыонг о реализации инвестиционного проекта по созданию молочного концерна на территории Московской области.

«После запуска производства, на нем будет занято 2 тысячи сотрудников (и вьетнамских, и российских). Я инвестирую в Московскую область по двум причинам. Во-первых, я достигла успехов в своем проекте и смогу поделиться опытом. Во-вторых, вижу, что вы ведете политику, направленную на привлечение инвесторов и уверена, что все получится», - заметила президент концерна «TH-True Milk».

Губернатор региона рассказал, что министр сельского хозяйства Московской области уже посетил вьетнамское производство, познакомился с сотрудниками и предоставил Воробьеву отчет.

«Проект будет реализовываться поэтапно, мы получим новые рабочие места, работающие земли. Наша задача - производить то, что мы потребляем на территории России», - добавил глава Подмосковья.

Фото: [ Пресс-служба администрации Солнечногорского района ]

Агропромышленный комплекс «Дубинино» - крупнейший изготовитель мясной продукции в Солнечногорском районе Подмосковья расширит производственные мощности. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава района Александр Якунин подписал инвестсоглашение о развитии предприятия с его генеральным директором Александром Дмитриевым.

В планах компании к 2016 году построить производственный цех по обвалке мяса и изготовлению мясной кулинарии, а также склад для хранения продукции. Вместе их площадь составит 5 тысяч квадратных метров, а общий объем инвестиций – около 200 миллионов рублей.

Фото: [ Пресс-служба администрации Солнечногорского района ]

Морской клуб «Акватория» открылся для школьников в городском поселении Поварово Солнечногорского района Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основная задача нового клуба - привлечь детей к активному образу жизни и дать им начальные знания о судовождении, мореплавании.

Учить ребят будет яхтенный капитан Владимир Цветков.

«В жизни детям пригодится все, что они узнают в клубе «Акватория». Я планирую научить ребят многому: здесь юные моряки освоят азы техники безопасности, географии, физики и математики», - рассказал преподаватель.

В клубе уже прошло первое занятие для младшеклассников. Их познакомили с морской терминологией и показали, как вязать морские узлы.

Фото: [ Андрей Жабин / Подмосковье сегодня ]

Очередь в детские сады сократилась более чем в два раза с 2012 года. Об этом сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев в ходе расширенного заседания правительства региона, передает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«В 2012 году очередь в детские сады Московской области составляла около 20 тысяч детей. На данный момент она сократилась до 9 тысяч детей», - сказал губернатор.

Он добавил, что до конца этого года очередь в детские сады региона должна быть ликвидирована полностью

Фото: [ Валентина Филиппова / Подмосковье сегодня ]

Более 18 миллиардов рублей будет инвестировано в развитие нового терминально-логистического центра «Белый Раст» в Московской области. Соответствующее соглашение было подписано Министерством инвестиций и инноваций Подмосковья и ООО «Развитие ТЛЦ».

«Общий объем инвестиций в проект составит 18,275 миллиарда рублей, будет создано более 2,5 тысячи рабочих мест. Проект подразумевает поэтапный ввод в эксплуатацию контейнерно-контрейлерного терминала, терминала инертных грузов и складских комплексов общей площадью до 250 тысяч квадратных метров в 2015, 2016 и с 2017 до 2019 года соответственно», - рассказал министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

Объект расположен в Дмитровском районе. Целью его создания является реализация пилотного проекта по формированию системы современных терминально-логистических комплексов на сети российских железных дорог

Фото: [ Павел Лисицын / РИА Новости ]

Ключи от новых квартир до конца 2015 года получат 16 детей-сирот из подмосковного Королева. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, жилье будет предоставлено в новостройке на улице Лесной.

«В конце года еще 16-ти королевским юношам и девушкам, оставшимся без попечения родителей, будет предоставлено жилье. Квартиры ребята получат в новом многоквартирном доме, построенном в микрорайоне Первомайский по улице Лесная, дом 4/7», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 4-этажное 5-секционное монолитно-кирпичное здание было построено по индивидуальному проекту. Для удобства жильцов во дворе дома оборудована детская игровая площадка, установлены тренажеры, а также создана парковка.

Заебали эти украиньцы...

Фото: [ Министерство инвестиций и инноваций МО ]

Создание комплекса по производству инсулина в подмосковном Пущине послужит катализатором для кооперации науки, бизнеса и государства в сфере производства импортозамещающей продукции, считает заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев.

Президент Владимир Путин поручил проработать проект по созданию комплекса по производству инсулина и его аналогов в Пущине. По указу Путина, проект должен быть включен в государственную программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2025 годы». При этом «Внешэкономбанку» совместно с «Ростехом» рекомендовано рассмотреть вопрос предоставления кредита для реализации проекта в Пущине до 1 февраля 2016 года.

«Создание в Пущине комплекса полного цикла по производству инсулина и его аналогов послужит катализатором развития кооперации науки, бизнеса и государства в сфере производства импортозамещающей продукции, создаст высокотехнологичные рабочие места, а также будет способствовать повышению качества лекарственного обеспечения. Мы рассматриваем вариант создания производства на 66 га на территории биотехнологического кластера», - заявил Буцаев.

Фото: [ Евгений Биятов / РИА Новости ]

Американская компания Coca-Cola собирается продать свой завод «Нидан», который находится в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает телеканал «360° Подмосковье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ООО «Лантманнен Юнибэйк» <…> о приобретении доли в размере 100% в уставном капитале ООО «Нидан Соки» <…> и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», - сообщается на сайте антимонопольной службы.

Датская компания Lantmannen Unibake занимается производством хлеба и кондитерских изделий.

Coca-Cola использовала завод для производства соков, однако оно прекратилось в прошлом году.

Объем продаж продукции бренда Coca-Cola в России за первые шесть месяцев 2015 года снизился на 13% по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года в связи с отсутствием спроса. (Квас, не Кола! Пей "Николу"!)

Фото: [ Пресс-служба Дмитрия Пестова ]

Энергетики Подмосковья подготовили к зиме более 1000 резервных источниковэлектроснабжения, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

«В преддверии осенне-зимнего периода в Подмосковье сформирован парк резервных источников энергоснабжения - 1026 дизельных электростанций различного класса мощности. Их общая мощность 128530 кВА», - сообщили в пресс-службе Пестова.

Парк сформирован на случай технологических нарушений в энергоснабжении предстоящей зимой. Дизельные электростанции используются как при плановых, так и аварийно-восстановительных работах; при аварийном отключении энергоснабжения в первую очередь оперативно восстанавливается подача электричества на объекты жизнеобеспечения и социально значимые учреждения - больницы, школы, детские сады.

«Наличие резервных источников электроснабжения позволяет оперативно восстанавливать электроснабжение потребителей по временной схеме, на время проведения ремонтных работ на основном оборудовании», - отмечается в сообщении.

Фото: [ Пресс-служба администрации Одинцовского района ]

Новый сборочный цех, который специализируется на коммунальной спецтехнике, открыла компания «Меркатор» в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, 14 октября цех посетил глава района Андрей Иванов.

Иванов осмотрел производственную площадку и ознакомился со сборкой коммунальной спецтехники и работой компактных тротуароуборочных машин.

«Идёт реформа жилищного хозяйства, и мы остро нуждаемся в этой технике. Отрадно заметить, что эта техника будет собираться здесь. Для нас это не только новые рабочие места, не только налоги в бюджет, но ещё и показатель экономической привлекательности Одинцовского района», — отметил Иванов.

Он добавил, что на производстве задействована высокотехнологичная линия сборки по лицензии швейцарской фирмы «Бугер», которая была основана в 1807 году.

«Уверен, что помимо швейцарского, здесь будет ещё и наш, одинцовский «знак качества» — всё сделано грамотно, надёжно и с применением современных технологий. И хочу заметить, что техника, ключи от которой не так давно торжественно вручал губернатор Подмосковья, уже собиралась здесь — в Одинцово. Всё, что будет производиться в этом цехе, пойдет и для нужд других муниципалитетов Подмосковья», — подчеркнул глава района.

Планируемый объём выпуска техники составляет до 50 единиц в месяц. Сейчас на предприятии работает 15 человек, но в дальнейшем планируется увеличение объёма производства и расширение штата.

«Одинцовский район достаточно инвестиционно привлекательный. Мы здесь нашли поддержку, и это стало ключевым фактором, что производство мы открываем именно в Одинцово. Машины, которые у нас представлены — это самые современные образцы данной техники в мире. Именно такой техникой убираются все мировые столицы. Она максимально эффективная, тихая, производительная», — сказал вице-президент по развитию компании «Меркатор» Никита Сидоров.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Двенадцать школ на 9705 мест планируется построить в Московской области в 2016 году. Об этом сообщила министр образования региона Марина Захарова в ходе расширенного заседания правительства Подмосковья, передает пресс-служба губернатора и правительства области.

Захарова доложила о строительстве образовательных учреждений в регионе.

«Строительство 10 школ будет завершено в Подмосковье в 2015 году, еще 12 школ планируется построить в 2016 году», - сказала министр образования области.

Она также добавила, что строительство новых школ должно полностью решить проблему второй смены.

Фото: [ РИА Новости ]

Четырнадцать образовательных учреждений Московской области попали в список 500 лучших школ, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2014-2015 учебном году, передает телеканал «360° Подмосковье».

Рейтинг лучших школ составил Московский центр непрерывного математического образования, в него вошли школы из 81 региона России. Как уточнил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов, рейтинг этого года основан на результатах экзаменов в девятых классах и выступлениях учеников школ на олимпиадах, а вот результаты ЕГЭ не учитываются, чтобы расширить контингент школьников, успехи которых анализируются.

В список попали 14 подмосковных школ: лицей научно-инженерного профиля и гимназия №3 в Королеве, физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, Одинцовский лицей №10, школы №27 и №6 в Мытищах, школа №30 в Балашихе, гимназия №1 и лицей №14 в Жуковском, школа имени А.С. Попова во Власихе, а также гимназии в Щелково, Раменском и Лыткарино.

«Перечень 500 лучших школ 2015 года показывает, как за два прошедших года формирования списков растет количество выявленных успешных образовательных практик в регионах. Мы видим пример ярких и успешных школ в различных областях, и практически во всех регионах РФ», - отметил директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко.

Фото: [ МЧС РФ ]

Гуманитарная колонна МЧС России для жителей Донецкой и Луганской областей отправилась из подмосковного Ногинска, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня в 6 часов утра из Ногинского спасательного центра МЧС России в Ростовскую область отправились грузовые автомобили, которые войдут в состав очередной автомобильной колонны с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. В ее составе более 80 автомобилей, которые перевозят около тысячи тонн», - говорится в сообщении.

В Донском спасательном центре МЧС к грузовикам из Ногинска присоединятся машины из других регионов. Планируется, что всего очередная, по счету 41-я колонна МЧС России доставит более 1100 тонн гуманитарных грузов. Это продукты питания (крупы, соль, чай, консервы), предметы первой необходимости, канцелярские принадлежности, медикаменты и пожарное оборудование

____________________________________________________________
Знаете, ребята, КАК ДУША ОТДЫХАЕТ ОТ ТАКИХ ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ, Живем, трудимся на благо Отечества...
А вы, поганые, вонючие, нищие, грязные укропы- Прыгайте, Прыгайте...Хоп, хоп!!

Осиновый кол Е-бургскому упырю!

Центр памяти Ельцина стоимостью более 7 млрд рублей откроется в Екатеринбурге 25 ноября

Президентский центр Бориса Ельцина откроется в Екатеринбурге 25 ноября. На открытие приглашены руководители страны, лидеры государств, которые работали с Ельциным, известные политики, деятели культуры, журналисты и, конечно, люди, близко знавшие первого российского президента – его однокурсники, члены президентской команды, родные и близкие. Об этом Накануне.RU сообщили в самом центре. По некоторым данным, участие уже подтвердилДмитрий Медведев.

Читайте также:

"Миссия Ельцин-Центра – это, прежде всего, сохранение исторического наследия первого президента России и его эпохи. Главным ядром центра является музей. В нем использованы самые современные мультимедийные технологии, которые помогают "оживить" документы, архивные фото, артефакты. Благодаря этому экспозиция передает не только суть того драматичного времени, но и дух", - говорится в сообщении организации.

Ельцин центр|Фото: http://www.yeltsin.ru/

Ельцин центр|Фото:http://www.yeltsin.ru/

Под крышей центра располагается не только музей, но и библиотека, архив, образовательный и детский центры, выставочные залы.

Борис Ельцин|Фото:http://www.yeltsin.ru/

Отметим, что исполнительный директор центра Александр Дроздов еще на прошлой неделе не смог сказать, кто будет возглавлять непосредственно президентский комплекс и музей в Екатеринбурге. В прошлом году появлялась информация о том, что в число руководителей центра может войти сподвижник Ельцина и один из авторов Беловежского соглашения Геннадий Бурбулис

"Народную любовь" к Ельцину в городе, где его памятник облили синей краской, будут прививать за немыслимые даже не по кризисным временам средства. По словам заместителя исполнительного директора центра Людмилы Телень, из федерального бюджета было выделено 2 млрд руб. на приобретение здания, еще 3 млрд бюджетных денег, выделенных двумя траншами, было потрачено "на достройку и оснащение", 2 млрд коммерческого кредита центру предоставило министерство управления госимуществом Свердловской области.

- See more at: http://www.nakanune.ru/news/2015/10/22/22418255/#sthash.0lERaVZJ.dpuf

Забыли про Фирса...

Украина все меньше упоминается в европейской прессе, а тем более в позитивном контексте.

Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

«У меня есть хороша знакомая, которая регулярно читает Le Figaro, — сообщил Вышинский. — Так вот, по ее словам, уже полгода Украина на третьей-четвертой полосе в лучшем случае. И в такой тональности: «Мы думали, что они другие, а они воруют точно так же, как и предыдущие». Вот в двух словах, о чем там сейчас говорят. Я не уверен, что даже Йемен так заслонил Украину, как она сама себя отодвинула на эти полосы».
_________________________________________________________
А по мне, сдох Охрим? да и хуй-то с ним.